Награди в конкурса Селфи Мания

1-во място:

150 лева!

2-ро място:

100 лева!

3-то място:

50 лева!

4-то място:

Награда по избор
от 9000 до 10000 точки

5-то място:

Награда по избор
от 8000 до 9000 точки

6-то място:

Награда по избор
от 7000 до 8000 точки

7-mо място:

Награда по избор
от 6000 до 7000 точки

8-то място:

Награда по избор
от 5000 до 6000 точки

9-то място:

Награда по избор
от 4000 до 5000 точки

10-то място:

Награда по избор
от 3000 до 4000 точки

11-20 място:

500 точки

21-30 място:

400 точки

31-40 място:

300 точки

41-50 място:

200 точки

51-100 място:

100 точки