Награди в конкурса Селфи Мания

1-во място:

Prestigio Smartbook 133S

2-ро място:

Samsung Galaxy J6 32GB J600 Dual

3-то място:

Samsung T560 Galaxy Tab E 9.6 8GB Таблет PC

4-то място:

Награда по избор

от 6000 до 7000 точки

5-то място:

Награда по избор

от 5000 до 6000 точки

6-то място:

Награда по избор

от 4000 до 5000 точки

7-то място:

Награда по избор

от 3500 до 4000 точки

8-то място:

Награда по избор

от 3000 до 3500 точки

9-то място:

Награда по избор

от 2500 до 3000 точки

10-то място:

Награда по избор

от 2000 до 2500 точки

11-20 място:

500 точки

21-30 място:

400 точки

31-40 място:

300 точки

41-50 място:

200 точки

51-100 място:

100 точки