Победители в конкурса Селфи Мания

1-то място:
2-то място:
3-то място:
4-то място:
5-то място:
6-то място:
7-то място:
8-то място:
9-то място:
10-то място:
11-то място:
12-то място:
13-то място:
14-то място:
15-то място:
16-то място:
17-то място:
18-то място:
19-то място:
20-то място:
21-то място:
22-то място:
23-то място:
24-то място:
25-то място:
26-то място:
27-то място:
28-то място:
29-то място:
30-то място:
31-то място:
32-то място:
33-то място:
34-то място:
35-то място:
36-то място:
37-то място:
38-то място:
39-то място:
40-то място:
41-то място:
42-то място:
43-то място:
44-то място:
45-то място:
46-то място:
47-то място:
48-то място:
49-то място:
50-то място:
51-то място:
52-то място:
53-то място:
54-то място:
55-то място:
56-то място:
57-то място:
58-то място:
59-то място:
60-то място:
61-то място:
62-то място:
63-то място:
64-то място:
65-то място:
66-то място:
67-то място:
68-то място:
69-то място:
70-то място:
71-то място:
72-то място:
73-то място:
74-то място:
75-то място:
76-то място:
77-то място:
78-то място:
79-то място:
80-то място:
81-то място:
82-то място:
83-то място:
84-то място:
85-то място:
86-то място:
87-то място:
88-то място:
89-то място:
90-то място:
91-то място:
92-то място:
93-то място:
94-то място:
95-то място:
96-то място:
97-то място:
98-то място:
99-то място:
100-то място: