Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между Pal.bg и неговите потребители по повод използването на услугата. Pal.bg не носи отговорност, в случай, че при ползване на услугата потребителите генерират съдържание, при което има неправомерно използване на авторски права, също и за неговата точност и достоверност.

Всякакви некоректни данни за потребителя използвани при регистрация или посочени в процес на ползване на сайта касаещи него или такива, които не съответстват на настоящите Общи условия или правила за използване на сайта могат да доведат до временно или постоянно ограничаване на неговите права за достъп до услугата, както и неизплащане на натрупания бонус.

С натискането на който и да е бутон, линк или обект който се намира на Pal.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят декларира, че е съгласен, приема и следва да спазва тези "Общи условия", които могат да бъдат едностранно променяни от Pal.bg без предварителното и изрично уведомяване на потребителите.
Потребителите се съгласяват, че следва да се считат за надлежно уведомени относно промени в настоящите Общи условия посредством публикуването на последната им актуална версия на сайта.

Регистрация

За използването на сайта Pal.bg, както и за получаването на натрупаните точки било то под формата на награда е необходима регистрация. Регистрацията в Pal.bg е безплатна. Всеки има право на само една регистрация от един Ай-пи адрес в Pal.bg. След като се регистрира, потребителят има възможност за промяна на потребителските данни, както и за промяна на данните, необходими за получаването на наградите спечелени при използването на Pal.bg.

Pal.bg ще деактивира профили ползващи един и същ ай-пи адрес без предупреждение.
 

С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия" потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

Поверителност на данните

При регистрацията Ви в сайта, Pal.bg гарантира, че личните Ви данни ще бъдат използвани единствено при взаимоотношенията Ви със сайта и няма да бъдат предоставени на трети лица.

По всяко време Вие имате право да изтриете потребителския си акаунт както и прилежащите към него данни. Същото важи и за прекратяването на абонамента Ви към електронния бюлетин.

Използване на сайта

За да използват сайта, потребителите на Pal.bg декларират, че ще спазват добрия тон, няма да публикуват съдържание, което включва дискриминационно съдържание, голота и/или порнографско съдържание, и/или призиви към омраза и/или насилие, и/или представлява явна или скрита реклама, и/или включва търговски марки, както и всякакво друго неподходящо според Pal.bg съдържание.

Забранени са всякакви молби,уговорки,агитации,обсъждания,размисли и страсти  на тема  ''Връщане на жестове'',''Ти на мен-аз на теб'',''Дай ми,да ти дам'' , ''Аз гласувах за теб,ти защо не гласува за мен?'' Отхаресвания,харесвания и т.н

След еднократно предупреждение,ще се деактивира профил на потребител на Pal.bg,който явно моли,приканва,досажда,или притиска друг потребител на  Pal.bg,по какъвто и да било начин ,да гласува,харесва,споделя определена снимка,публикация.

При рекламиране,или популяризиране  на конкурентен сайт даващ награди,без предупреждение ще се деактивират потребителски профили както и точките и бонусите натрупани в тях.

При отправена обида,неуважително държане,или неспазване на каквото и да било указание отправено от администратор на Pal.bg,към потребител на Pal.bg,без предупреждение ще се изтриват потребителски профили както и точките и бонусите натрупани в тях.

 

Pal.bg си запазва правото да премахва съдържание, което не отговаря на настоящите Общи условия, както и да деактивира потребителски профили както и бонусите натрупани в тях при необходимост.

Pal.bg ще занулява натрупани точки от мрежи на потребители , неактивни повече от 6 (шест ) месеца .

Pal.bg периодично ще деактивира  потребителски профили които са без публикации на стените си повече от 6 (шест)  месеца.

Pal.bg ще деактивира профили ползващи един и същ ай-пи адрес без предупреждение.

Авторски права

Потребителите регистрирани в Pal.bg декларират, че притежават авторско право върху съдържанието, което публикуват и с изпращането му то не нарушава по никакъв начин права на трети лица.

 

Награди

Заявените от потребители награди,ще бъдат изпращани в седем дневен срок.

На всеки потребител който е спечелил награда от нашия сайт и е публикувал своя снимка със спечелената награда в тридневен срок от получаването на наградата си,в профилите си в Pal.bg и Facebook.com,и на страницата ни във https://facebook.com/Pal.bgPal.bg,в баланса му ще бъдат възстановени 10% от стойността на точките които е разменил  за наградата си.

 

Важно!

На потребители които волно,или неволно са деактивирали профила си,награди не се изпращат и изплащат.

 

Pal.bg си запазва правото да променя настоящите общи условия, начинът на работа на сайта и всички технологии свързани с него когато и както сметне за добре, без да е необходимо предварително уведомяване на потребителите.

 

E-mail: info@pal.bg

E-mail: pal.bg2016@abv.bg