Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между Pal.bg и неговите потребители по повод използването на услугата. Pal.bg не носи отговорност, в случай, че при ползване на услугата потребителите генерират съдържание, при което има неправомерно използване на авторски права, също и за неговата точност и достоверност.

Всякакви некоректни данни за потребителя използвани при регистрация или посочени в процес на ползване на сайта касаещи него или такива, които не съответстват на настоящите Общи условия или правила за използване на сайта могат да доведат до временно или постоянно ограничаване на неговите права за достъп до услугата, както и неизплащане на натрупания бонус.

С натискането на който и да е бутон, линк или обект който се намира на Pal.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят декларира, че е съгласен, приема и следва да спазва тези "Общи условия", които могат да бъдат едностранно променяни от Pal.bg без предварителното и изрично уведомяване на потребителите.
Потребителите се съгласяват, че следва да се считат за надлежно уведомени относно промени в настоящите Общи условия посредством публикуването на последната им актуална версия на сайта.

Регистрация

За използването на сайта Pal.bg, както и за получаването на натрупаните точки било то под формата на награда е необходима регистрация. Регистрацията в Pal.bg е безплатна. Всеки има право на само една регистрация от един Ай-пи адрес в Pal.bg. След като се регистрира, потребителят има възможност за промяна на потребителските данни, както и за промяна на данните, необходими за получаването на наградите спечелени при използването на Pal.bg.

Pal.bg ще деактивира профили ползващи един и същ ай-пи адрес без предупреждение.
 

С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия" потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

Поверителност на данните

При регистрацията Ви в сайта, Pal.bg гарантира, че личните Ви данни ще бъдат използвани единствено при взаимоотношенията Ви със сайта и няма да бъдат предоставени на трети лица.

По всяко време Вие имате право да изтриете потребителския си акаунт както и прилежащите към него данни. Същото важи и за прекратяването на абонамента Ви към електронния бюлетин.

Политика за защита на личните данни

1. Основни положения и разпоредби

1.1 Pal.bg разбира важността на конфиденциалността на Вашите лични данни. Пазете конфиденциалността на потребителското име и парола, които използвате за вход и използване на сайта. По този начин ще се защитите максимално и няма да позволите на трети лица да използват профила Ви.
1.2 Уеб сайта Pal.bg използва SSL защитен сертификат за достъпване и обработка на трафика, който се генерира между Вас и нашите сървъри.
1.3 Уеб сайта Pal.bg съхранява само криптирани пароли и лични данни. Никой представител на Pal.bg  не може да разбере или прочете Вашата парола и лични данни. Всички лични данни се криптират с 2048 бита алгоритъм.
1.4 Уеб сайта Pal.bg не съхранява Вашият IP адрес под никаква форма.
1.5 Уеб сайта Pal.bg не използва Вашият имейл адрес за нищо друго, освен за потвърждение при публикуване на участие в конкурс или мнения в сайта.
1.6 Никой представител на Pal.bg  няма да поиска Вашата парола за достъп и не трябва да я предоставяте на друг.

2. Лични данни

2.1 Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент, която може пряко и недвусмилено да заключи, че това е конкретното лице.
2.2 Данните, които Вие предоставяте, са: имена и е-mail адрес, като само e-mail е задължително поле за въвеждане. Уеб сайта изисква e-mail адрес, за да може да се осъществи процес на одобрение на мнение и неговото публикуване в уеб сайта. По този начин се верифицира, че автора на мнението не е компютърен алгоритъм (бот).
2.3 Уеб сайта Zonakonkursi.com под никаква форма не събира, използва или управлява информация от "бисквитките". Те се изповат с единствена цел, а именно даден потребител да осъществи коментар в уеб сайта или да влезне в профила си. Това са, т.н. сесийни кукита (session cookies).
2.4 Периодът на съхранение на имейл адреса Ви е равен на периода на регистрацията Ви в нашия уеб сайт. Съхраняваме имейл адреса Ви с цел идентификация на създаденият потребителски профил.
2.7 Коментари, които съдържат лична информация и са публикувани в уеб сайта, които пряко и недвусмислено идентифицират европейски гражданин ще бъдат изтривани, а профила на автора на коментара може бъде изтрит или блокиран.

3. Вашият акаунт

3.1 Осигурявайки сигурност на Вашият профил, при всеки достъп и всяко използване на сайта посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при използването на този акаунт.
3.2 Чрез влизането и използването на сайта, Вие се съгласявате да вземете всички необходими мерки, че сигурността на паролата Ви няма да бъде разкрита от и на трети лица.
3.3 Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба и/или злоупотреба при използване на акаунта Ви, веднага сменете паролата си за достъп с по-сигурна.
3.4 Pal.bg си запазва правото да откаже на всеки потребител достъп до сайта и неговите функционалности, да закрие акаунт или да изтрие мнения.
3.5 Достъпът Ви в сайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.
3.6 Pal.bg  ще положи всички усилия да осигури достъп до сайта без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.
3.7 Всеки един потребител, може да изисква да бъде забравен. В този случай подава заявка за това през контактната форма и личната информация, която пазим за него, а именно имейл адрес - ще бъде изтрит от нашата база данни. Всички успешно публикувани коментари в сайта ще бъдат оставени активни.

4. Обща информация

4.1 Чрез регистрирането в сайта и публикувайки успешно коментар, Вие като потребител декларирате, че са съгласни да предоставите e-mail адреса си и давате своето изрично и недвусмислено съгласие, че той може да бъде използван за:
- Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения;
- Участие в конкурси и игри/промоции;
- Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
- осигуряване на достъп до ограничени раздели на сайта и неговите функционалности.
4.2. Уеб сайта Pal.bg  е оператор на чужда информация и потребителят на съответното участие в конкурс или мнение се явява негов собственик и автор. Съгласно чл.16 и чл.17 от Закона за електронна търговия доставчикът на услуги не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Настоящата политика е обновена на 17.02.2020 година и Pal.bg си запазва правото да я обновява периодично, като своевременно информира за това своите потребители, чрез подходящо информационно съобщение.

Използване на сайта

За да използват сайта, потребителите на Pal.bg декларират, че ще спазват добрия тон, няма да публикуват съдържание, което включва дискриминационно съдържание, голота и/или порнографско съдържание, и/или призиви към омраза и/или насилие, и/или представлява явна или скрита реклама, и/или включва търговски марки, както и всякакво друго неподходящо според Pal.bg съдържание.

Забранени са всякакви молби,уговорки,агитации,обсъждания,размисли и страсти  на тема  ''Връщане на жестове'',''Ти на мен-аз на теб'',''Дай ми,да ти дам'' , ''Аз гласувах за теб,ти защо не гласува за мен?'' Отхаресвания,харесвания и т.н

След еднократно предупреждение,ще се деактивира профил на потребител на Pal.bg,който явно моли,приканва,досажда,или притиска друг потребител на  Pal.bg,по какъвто и да било начин ,да гласува,харесва,споделя определена снимка,публикация.

При рекламиране,или популяризиране  на конкурентен сайт даващ награди,без предупреждение ще се деактивират потребителски профили както и точките и бонусите натрупани в тях.

При отправена обида,неуважително държане,или неспазване на каквото и да било указание отправено от администратор на Pal.bg,към потребител на Pal.bg,без предупреждение ще се изтриват потребителски профили както и точките и бонусите натрупани в тях.

 

Pal.bg си запазва правото да премахва съдържание, което не отговаря на настоящите Общи условия, както и да деактивира потребителски профили както и бонусите натрупани в тях при необходимост.

Pal.bg ще занулява натрупани точки от мрежи на потребители , неактивни повече от 6 (шест ) месеца .

Pal.bg ще приеме,че неактивен профил е всеки профил който няма публикация в последните 6 ( шест ) месеца .

Pal.bg периодично ще деактивира  потребителски профили които са без публикации на стените си повече от 6 (шест)  месеца.

Pal.bg ще деактивира профили ползващи един и същ ай-пи адрес без предупреждение.

Авторски права

Потребителите регистрирани в Pal.bg декларират, че притежават авторско право върху съдържанието, което публикуват и с изпращането му то не нарушава по никакъв начин права на трети лица.

 

Награди

Заявените от потребители награди,ще бъдат изпращани в седем дневен срок.

На всеки потребител който е спечелил награда от нашия сайт и е публикувал своя снимка със спечелената награда в тридневен срок от получаването на наградата си,в профилите си в Pal.bg и Facebook.com,и на страницата ни във https://facebook.com/Pal.bgPal.bg,в баланса му ще бъдат възстановени 10% от стойността на точките които е разменил  за наградата си.

 

Важно!

На потребители които волно,или неволно са деактивирали профила си,награди не се изпращат и изплащат.

 

Pal.bg си запазва правото да променя настоящите общи условия, начинът на работа на сайта и всички технологии свързани с него когато и както сметне за добре, без да е необходимо предварително уведомяване на потребителите.

 

E-mail: info@pal.bg

E-mail: pal.bg2016@abv.bg