Жена на 23 години
29.08.1996
София
Във връзка

Джулия-Магдалена Димитрова