на 29 години
10.12.1989
Горна Оряховица
Във връзка