Жена на 40 години
21.04.1979
Благоевград
Разведена