Жена на 26 години
14.12.1993
Елин Пелин
Във връзка