Жена на 52 години
14.07.1968
Пловдив
Във връзка

Виктория Шекеримова