на 30 години
10.12.1989
Горна Оряховица
Във връзка