Жена на 19 години
12.10.1999
Стара Загора
Във връзка